ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №1 - 1996

ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №1 - 1996

ЗМІСТ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ. ПОШУКИ. ЗНАХІДКИ

Стародуб О.В.    Пороська земля у Х-ХІІІ ст.
Томілович Л.В. Письмові та нумізматичні джерела з історії Поросся періоду пізнього середньовіччя.
Кашкін Б.Й.        Біла Церква як один з центрів Визвольної війни 1648-1654 років.
Репрінцев В.В.     Економічний розвиток господарства графів Браницьких у 1774-1918 рр.
Козаченко В.А.    Єврейське населення Білої Церкви у XVII-на початку ХХ ст.
Семіда Т.М.         Політичні партії на Білоцерківщині в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.
Коломієць В.А.    Біла Церква у роки гетьманщини та Директорії (квітень 1918-1920 рр.).
Сучкова Т.В.        Розвиток освіти на Білоцерківщині у 1920-1930-ті рр.
Козлова С.В.        З історії Білоцерківської дослідно-селекційної станції.
Германчук Л.В. Доля військовополонених у білоцерківських таборах у роки Великої Вітчизняної війни.
Данілкін О.В. Проблеми циган України: історія, сучасність, практика їх вирішення.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ТА АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ

Башинська Л.С. Люстрації Білоцерківського староства XVI-XVII cт.
Репрінцев В.В.    Сторінки епістолярної спадщини графів   Браницьких 1807-1816 рр.

СТАРОДРУКИ

Малишева Л.П.  Щоденник Станіслава Освенціма.

КРАЄЗНАВСТВО

Стародуб О.В.    Розвиток краєзнавчого руху на півдні Київщини.

ВИСТАВКИ НАШОГО МУЗЕЮ

Малишева Л.П. Західноєвропейський живопис XVII-XIX ст. (з фондів Білоцерківського державного краєзнавчого музею).
Івановська Л.К.   Камінь - нетлінна квітка землі.

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Гудима А.В.         Северин Наливайко (уривок з роману).