ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №2 - 2003

ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №2 -  2003

ЗМІСТ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ, ПОШУКИ, ЗНАХІДКИ

ВІХИ ІСТОРІЇ

Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ   Перші привілеї Білої Церкви

Олексій СТАРОДУБ   Цигани-селяни графів Браницьких містечка Біла Церква

Володимир ПЕРЕРВА   Церковні крадіжки на Білоцерківщині XIX ст.

Лариса МАЛИШЕВА   Розвиток педагогічної освіти в м. Біла Церква

Валентина КОЛОМІЄЦЬ   Діяльність товариства “Просвіта” на Правобережній Київщині 1917-1919 рр.

Людмила ГЕРМАНЧУК   Діяльність ОУН-УПА на території краю в період II Світової війни

Олександр ЯРМОЛА   Короткий нарис  діяльності білоцерківських благодійних організацій та установ під час окупації 1941–1943 рр.

ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ

Людмила ДІДЕНКО   Постать Івана Мазепи як мецената образотворчого мистецтва

Лідія ІВАНОВСЬКА   Дослідник флори і фауни Правобережної України Антоній Андржейовський

Людмила ДІДЕНКО   Біла Церква – батьківщина всесвітньо відомого вченого Бенціона Мойсейовича Вула (до 100-річчя від дня народження вченого) .

Тетяна СУЧКОВА   Видатні діячі науки Білоцерківщини 1920–1940 рр.

ДОКУМЕНТИ ТА АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ

Олексій СТАРОДУБ   Примари білоцерківського краєзнавства: місто Біла Башта .

Валентина КОЛОМІЄЦЬ   Деякі документи про іноземців–службовців графів Браницьких на рубежі XVIII–XIX ст.

Олексій СТАРОДУБ   Два документа з життя Білоцерківщини в перші десятиріччя XX століття

ПАМ’ЯТНИКИ ТА ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ

Наталія АНДРУЩЕНКО   Козацька церква у маєтку графів Браницьких

Валентина КОЗАЧЕНКО Культова архітектура (православні храми) Білої Церкви за часів незалежності України .

ВУЛИЦІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ

Олексій СТАРОДУБ   До історії вулиць Білої Церкви

Тетяна СУЧКОВА   Вулиця Крижанівського, Вулиця Турчанінов  Вулиця Січневий прорив, Вулиця Щорса,

Тетяна СЕМИДА   Вулиця Пушкінська

Олена ВІТВІЦЬКА   Вулиця Лазаретна, Вулиця Голубина

Валентина КОЗАЧЕНКО   Вулиця Надрічна, Вулиця Садова

Лідія ІВАНОВСЬКА   Площа та вулиця Т. Г. Шевченка

Світлана МАХЛАЙ    Вулиця Київська

Вікторія ПЕТРЕНКО   Таращанський масив 

МУЗЕЙНІ РЕЛІКВІЇ

Лариса БАШИНСЬКА   Холодна зброя в колекції Білоцерківського краєзнавчого музею

Тетяна СЕМИДА   Гутне скло з колекції Білоцерківського краєзнавчого музею

Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ   Невідомий портрет Яна-Непомуцена Хоєцького

Валентина КОЛОМІЄЦЬ   Картина англійського художника Д. Рейнольдса “Стриманість Сципіона” в зібранні художньої колекції Браницьких

В ДОПОМОГУ УЧНЯМ

Лідія ІВАНОВСЬКА   Ландшафтна характеристика Білоцерківського району

Світлана МАХЛАЙ   Трипільська культура

З ДОСВІДУ РОБОТИ ОБЛАСНОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ “ЄДНІСТЬ І ЗДАГОДА”

Татьяна Шарова   Диалог о любви (сценарий составлен на основе поэзии Ф. И. Тютчева)